Revize plynu v Děčíně

revize plynu v DěčíněRevize plynu v Děčíně. Revizi plynu potřebujete, když Vám odpojí plynoměr a potřebujete znovuzapojení. Neváhejte a zavolejte na tel. č. 730610120.

Konkurenční výhoda:

 • přijedu maximálně do 48 hod
 • provedu tlakovou a těsnostní zkoušku plynového potrubí
 • poradím s případnými nedostatky a jejich odstraněním
 • obratem zpracuji písemnou podobu revizní zprávy


Volejte

Co je kontrola plynu?

Kontrola plynu je kontrola plynového systému, která zahrnuje testování těsnosti a kontrolu správné funkce zařízení. Poskytuje bezpečnostním pracovníkům více informací o existujících únicích plynu, které mohou způsobit požáry a výbuchy. Kontrola umožňuje rychle zjistit, zda se na plynovém potrubí vyskytují nějaké problémy, takže je lze okamžitě odstranit dříve, než způsobí vážné zranění nebo smrt.

Zkoušení a uvádění nových rozvodů plynu do provozu

Taková zkouška je definována technickými pravidly TPG 704 01 článek 6 s názvem Zkoušení a uvádění plynovodů do provozu. Kdy se musí provádět?

 • u nově vybudovaných plynovodů
 • rekonstruované nebo prodlužované plynovody
 • stávající plynovody na kterých se prováděli zásahy, a které měli vliv na těsnost
 • stávající plynovodypo obnovení přerušeného provozu
 • plynovody po dodatečném utěsňování
 • plynovody v případě odůvoněného podezření na porušení jejich těsnosti
 • spoje, kterými jsou napojovány spotřebiče, spoje hadic pro připojení spotřebičů
 • spoje mezi novými úseky nebo rekonstruovanými a stávajícími plynovodem
 • spoje mezi úseky nově vybudovaných plynovodů, které se samostatně zkouší

Účelem je prokázat mechanickou pevnost a těsnost odběrného plynového zařízení před jeho uvedením do provozu.

Zkoušky se dělí na zkoušku pevnosti a těsnosti a zkoušku provozuschopnosti plynovodu, spoje, propoje apod. Hodnoty zkušebního tlaku při zkoušce pevnosti a těsnosti v závislosti nan nejvyšším provozním tlaku uvádí příslušná tabulka v TPG 704 01.