Revize plynu v Teplicích

revize plynu TepliceProvádím revize plynu v Teplicích, Dubí, Krupce nebo Bílině. Můžete se na mě z důvěrou obrátit pro zajištění revize plynu na plynových rozvodech a plynových spotřebičích na zemní plyn.  Volejte tel. č. 730610120.

Po dohodnutém termínu návštěvy provedu místní šetření a potřebná měření – zkoušky. Na základě místního šetření Zhotovím příslušný dokument.

  • Výchozí revizní zprávu
  • Provozní revizní zprávu plynu
  • Protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovovdu
  • Zápis o vpuštění plynu do odběrného plynového zařízení

Lhůty revizí

  • Výchozí revize – Provádí se vždy před uvedením nových plynových zařízení do provozu nebo po jejich rekonstrukci,zajišťuje dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení. Pokud se revize nevykoná, jedná se o porušení zákona a může dojít nejen k ohrožení bezpečnosti, ale také k problémům s případným pojistným krytím.
  • Provozní revize – vykonává se v pravidelných intervalech 1x za 3 roky revizním technikem

Třeba hledáte revizi plynu v Ústí nad Labem nebo revizi plynu v Děčíně.